Kızılahmedli Mustafa Paşa

Kızılahmedli Mustafa Paşa 16. yüzyılda yaşamış bir Osmanlı paşasıdır.

Candaroğullarından Kızıl Ahmed'in soyundan gelir. Babası Mirza Mehmet Bey, annesi II. Bayezid'in kızı Kamer Sultan olup kardeşi Şemsi Ahmet Paşa ile birlikte Şemsililer ailesinin önde gelenlerindendir.

1565 yılında Malta seferinde serdarlık yapmıştır. 1566 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın Zigetvar seferine (13. Sefer-i Hümayun) 5. Vezir olarak katılmış ve Zigetvar'ın fethini müteakip kardeşi Şemsi Ahmet Paşa (Rumeli Beylerbeyi) ile birlikte Bobofça Kalesi'nin fethini yapmışlardır.