Kısım

manga ile takım seviyesi arasında özel bir görev için tertiplenmiş birliktir

Kısım, manga ile takım seviyesi arasında özel bir görev için tertiplenmiş birliktir. Kuruluşlarda tanksavar kısmı, havan kısmı, bakım kısmı, sıhhiye kısmı gibi özel olarak bulunmasının yanında takım kuruluşunda bir manganın başka bir göreve görevlendirimesi ile geriye kalan iki mangadan da teşkil edilerek belirli bir görevin icrası için oluşturulabilir.