Kıbrıs Vakıflar Bankası

Kıbrıs Vakıflar Bankası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren tam sermayeli kamu bankası.

Kıbrıs Vakıflar Bankası
Kuruluş1982

Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin 1956 yılında Türk toplumuna devredilmesi, 1960 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ve Türk Cemaat Meclisi'nin kurulması, 1963 olaylarından sonra Türk Yönetiminin gelişmesi ve 1974 harekâtından sonra Türk toplumun siyasi özgürlüğüne kavuşması seyri içinde Vakıflar İdaresi'nin geleneksel fonksiyonlarına ilave olarak topluma dönük ve iktisadi nitelik taşıyan faaliyetler yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Özellikle inşaat, ziraat ve turizm sektörlerine yatırımlar yapılmıştır.

Bu gelişmeler içinde toplumun ekonomik olarak kalkınmasına daha etkin bir şekilde katkıda bulunmak amacıyla Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından 1981 yılında banka kurma çalışmaları başlamış ve Mart 1982 tarihinde Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd.’in Şirketler Mukayyitliğine tescili yapılarak Bankalar Yasası’na uygun olarak kuruluş işlemleri tamamlanmıştır.

Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd. ülke ekonomisinin gelişmesine ve büyümesine yönelik olarak hem bireysel ve hem de ticari bankacılık faaliyetlerinde bulunmak üzere 22 Temmuz 1983 tarihinde Lefkoşa Merkez Şubesi ile resmen faaliyetlerine başlamıştır.

2005 yılında Akdeniz Garanti Bankası Ltd. tüm varlık ve kaynaklarıyla devralınmış ve Banka aktifleri % 50 oranında büyümüştür.

Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd. KKTC'ye yayılan 12 Şubesi, 4 bağlı şubesi, 224 çalışanı, KKTC Bankacılık sektöründeki önemli bir kuruluştur.

Dış bağlantılar değiştir