Kış ile Yaz arasındaki tartışma

Kış ile Yaz arasındaki tartışma veya Emeş ve Enten efsanesi, MÖ 3. binyılın ortalarından sonlarına kadar kil tabletler üzerine yazılmış bir Sümer yaratılış mitidir.[1] Hava tanrısı Enlil, yarı tanrısal özelliklere sahip iki kardeş Emeş (Yaz) ve Enten'i (Kış) birlikte yaratır ve onlara çeşitli görevleri verir.[2] Bu iki kardeş Enlil'in verdiği görevleri tamamladıktan sonra Nippur'daki "yaşam evi"ne giderek ona hediyeler sunarlar.[3] Ancak aralarında kıskançlık nedeniyle bir çekişme başlar. Kıskançlığın nedeni ise Enten'in kendini "tanrıların çiftçisi" olarak tanıtmak istemesidir.[4]

Mitoloji

değiştir

Enlil Çiftçi Tanrıyı Seçer adlı Sümer şiirinde, "ülkeye bolluk ve refahı getirmeyi" aklına koyan Enlil, biri çoban ve biri çiftçi olan Emeş ve Enten kardeşleri yaratır.[5] İki kardeşin arasında şiddetli bir kavga çıkar ve sonunda Emeş, Enten'in "tanrıların çiftçisi" olma iddiasına meydan okur.[6] Kardeşler, Enlil'in önünde durumlarını ifade ettikleri Nippur'a giderler.[6] Enlil'in huzuruna çıkarlar,[6] Enten lehine karar verilir ve anlaşmazlık uzlaşmayla sonuçlanır.[7]

Bu mit, Kutsal Kitap'taki Habil ve Kabil öyküsünün günümüze ulaşmış en yakın Sümer versiyonudur, ancak cinayetle değil uzlaşmayla sonuçlanması bakımından farklıdır.[5]

Ayrıca bakınız

değiştir

Kaynakça

değiştir
  1. ^ John H. Walton (30 Temmuz 2009). The Lost World of Genesis One: Ancient Cosmology and the Origins Debate. InterVarsity Press. s. 34. ISBN 978-0-8308-3704-5. Erişim tarihi: 28 Mayıs 2011. 
  2. ^ Narçın 2010, s. 233.
  3. ^ Narçın 2010, s. 234.
  4. ^ Narçın 2010, s. 107.
  5. ^ a b Kramer 1999, s. 98.
  6. ^ a b c Kramer 1999, s. 99.
  7. ^ Kramer 1999, ss. 100-102.
  • Kramer, Samuel Noah (1999), Sümer Mitolojisi: İÖ Üçüncü Bin Yıldaki Tinsel ve Edebi Gelişim Üstüne Bir Çalışma, Koyukan, Hamide tarafından çevrildi, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, ISBN 978-605-527-280-7 
  • Narçın, Ali (2010), A'dan Z'ye Sümer, Ozan Yayıncılık, ISBN 978-9944-143-08-0