Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğrenci toplulukları

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğrenci toplulukları, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak etkinlik gösteren öğrenci topluluklarıdır.

Üniversitedeki öğrenci topluluklarıDüzenle

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi'ne göre, DPÜ öğrenci toplulukları, öğrencilerin liderlik vasıflarını, sosyal ilişkilerini, karar verme becerilerini geliştirmeleri, beraber hareket etme yeteneklerini ve entelektüel ortam oluşturmalarını destekleme amacıyla kurulmaktadır.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde bulunan öğrenci toplulukları etkinlik alanlarına göre sağlık, kültür, spor, sanat, doğa ve çevre, bilim ve teknoloji ile sosyal sorumluluk başlıkları altında gruplanmaktadır. Toplulukların kuruluşu ve işleyişi Öğrenci Toplulukları Komisyonu'nun görevleri arasında yer alır. Bu komisyon Rektör tarafından görevlendirilen bir Rektör Yardımcısı, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı, Öğrenci Topluluğu Danışmanlarından biri ile Daire Başkanlığı Kültürel Faaliyetler Biriminde görevli İdari Personel olmak üzere dört üyeden oluşur.

Öğrenci topluluğunun kurulmasıDüzenle

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde öğrenci topluluğu kurmak için Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına başvuru yapılması gerekir. Başvurular akademik takvimin başlangıcından sonraki 4. hafta sonuna kadar Başkanlığın Kültürel Faaliyetler Biriminde görevli Komisyon Üyesi İdari personele iletilmelidir.

Bu başvuruda topluluğa üye olacak en az 25 öğrencinin ad ve soyadları, kayıtlı oldukları fakülte, yüksekokul ve enstitünün bölüm ya da anabilim dalı isimleri, öğrenci numaraları ve Topluluğun işleyişine ilişkin Öğrenci Toplulukları Yönergesi hükümlerine uyulacağına dair imzalarının bulunduğu taahhütlü form, Topluluk Danışmanı olarak 1 akademik/idari personelin imzalı dilekçesi, kurulmasını istedikleri topluluğun adı, amaç ve faaliyetlerini gösteren belgeleri ile topluluk iç yönergesinin ilgili birime sunulması gerekir. Topluluğun kuruluş başvurusu iki hafta içinde Öğrenci Toplulukları Komisyonu tarafından incelenir ve koşulları uygun görüldüğü takdirde topluluğun kurulmasına izin verilir[1].

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde öğrenci topluluğu kurulmasında şu esaslar aranmaktadır:

  • Öğrenci topluluğunun adının topluluğun amacını yansıtacak nitelikte olması
  • Aynı isimde ve/veya aynı amaçla ya da benzer amaçlarla iki ayrı öğrenci topluluğunun bulunmaması
  • Topluluğun adının veya amacının siyasi parti, bölücü örgüt isimlerine ve görüşlerine yakınlık göstermemesi
  • Topluluğun yalnızca mali kaynak yaratma üzerine kurulması
  • Topluluk danışmanın adayının ikiden fazla öğrenci topluluğunda danışmanlık yapmaması
  • Öğrenci topluluklarının isimlerinin DPÜ'de eğitim öğretim faaliyeti yürütülen bölüm isimleri ile aynı olmaması,
  • Daha önceden kapatılma kararı alınan topluluğun iki dönem geçmeden yeniden açılmaması

Öğrenci topluluklarının DPÜ olanaklarından faydalanmasıDüzenle

Öğrenci toplulukları, düzenleyecekleri etkinliklerde, topluluk danışmanı tarafından etkinlik tarihinden en az 15 gün önce Daire Başkanlığına yapılan yazılı başvurularına izin verilmesi ve yararlanılmak istenilen üniversite olanaklarının başvuru formunda belirtilmiş olması koşuluyla, görsel, işitsel araç ve gereç kullanımı, yiyecek ve içecek servisi, portatif sahne, ses sistemi, masa ve sandalyeler, üniversite ulaşım araçlarının kullanımı ve üniversite mekânlarının kullanımından faydalanabilirler.

Öğrenci toplulukları listesiDüzenle

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olan 107 öğrenci topluluğu bulunmaktadır.[2]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ "Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi" (PDF). DPÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. 2 Nisan 2019 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Nisan 2019. 
  2. ^ "Öğrenci Toplulukları". DPÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. 19 Ocak 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ağustos 2018. 

Dış bağlantılarDüzenle