Küresel ışıklandırma

3D bilgisayar grafiklerinde kullanılan oluşturma algoritmaları grubu.

Küresel ışıklandırma ya da dolaylı ışıklandırma, üç boyutlu sahnelerde gerçekçi ışıklandırma elde etmek için kullanılan grafik algoritması. Yalnızca doğrudan bir ışık kaynağından (doğrudan aydınlatma) gelen ışığı değil, aynı zamanda yansıtıcı olsun ya da olmasın aynı kaynaktan gelen ışınların sahnedeki diğer yüzeyler tarafından yansıtıldığı diğer ışıklandırmaları (dolaylı aydınlatma) da işler.

Yansımalar, kırılmalar ve gölgeler küresel ışıklandırma örneklerindedir, zira simüle edilirlerken yalnızca doğrudan bir ışıktan etkilenen bir nesnenin aksine bir nesne diğerinin oluşturulmasını etkiler. Öte yandan uygulamada sadece dağınık yansıma simülasyonuna küresel ışıklandırma denmektedir.