Kürekçi

Kürekçi bir yer ismidir ve şu anlamlara gelebilir: