Küme (bilgisayar)

Küme, bilgisayarda, veri depolama aygıtlarının iz-kafa-kesim şeklinde üç parametre ile verinin fiziksel yerinin belirtildiği sistemde kesimlerin bir araya gelerek oluşturduğu mantıksal birimlerdir.

Kümeler genellikle sekizer kesimden oluşur. Eğer kümedeki kesim sayısı artarsa küçük dosyaların tutulduğu bir bilgisayarda, kümedeki kesim sayısı azalırsa büyük dosyaların tutulduğu bir bilgisayarda kullanılabilir veri depolama alanı ziyan olur. Bu yüzden daha çok hangi tip dosyalarla uğraşılıyorsa diskin kesim/küme sayısı ona göre uygun seçilmelidir.