Ana menüyü aç
Geçirimsiz tabaka (seal) altında petrol (oil) ile birlikte bulunan doğal gaz (conventional associated gas) ile ondan ayrı tek başına bulunan doğal gaz (conventional non-associated gas), ana kayayı terk ederek farklı kayaçlar içine yerleşirken, kaya gazı (gas-rich shale) bu ana kayayı terketmeyip kalan gazdır. Sıkı kumtaşı içindeki kum gazı (tight sand gas) ile yeryüzüne (land surface) yakın olan kömür gazı (coalbed methane) kaya gazı gibi konvansiyonel olmayan enerji kaynakları arasında yer alır.

Kömür gazı ya da kömür madeni metanı[1], kömür kökenli metan, kömür yataklarında bulunan konvansiyonel olmayan doğal gaz türü.[2]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Doğal gaz kaynakları
  2. ^ Coal Gas, www.clarke-energy.com, retrieved 25.11.2011