Journal of Chemical Information and Modeling

The Journal of Chemical Information and Modeling (Kimyasal Bilgi ve Modelleme Dergisi), Amerikan Kimya Derneği tarafından yayınlanan akran denetimli hakemli bir bilimsel dergidir . 1961 yılında Journal of Chemical Documentation (Kimyasal Dokümantasyon Dergisi) olarak kuruldu, 1975 yılında Journal of Chemical Information and Computer Sciences (Kimyasal Bilgi ve Bilgisayar Bilimleri Dergisi ) olarak yeniden adlandırıldı ve bugünkü ismini 2005 yılında aldı. Dergi, kimyasal informatik ve moleküler modelleme alanlarını kapsar. Baş editör Kenneth M. Merz Jr. ( Michigan Eyalet Üniversitesi ) dir.

Özetleme ve indekslemeDüzenle

Dergi aşağıdaki brimler tarafından özetlendi ve dizine eklendi:

  • Chemical Abstracts Service (Kimyasal Özet Servisi)
  • Scopus
  • ProQuest databases (Proquest Veritabanı)
  • Science Citation Index (Bilim Atıf İndeksi)
  • Current Contents/Physical, Chemical & Earth Sciences (Güncel İçerikler/Fiziksel, Kimyasal & Dünya Bilimleri)
  • Index Medicus/MEDLINE/PubMed.

KaynakçaDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle