Johannes Scottus Erigena

Johannes Scottus Erigena (M.S.815-877), düşünce ve eserleriyle Antik Yunan felsefesini ve Yeni Platoncu felsefeyi Hristiyan inancıyla bağdaştırmaya çalışmış olan İrlandalı Orta Çağ düşünürüdür. Ona göre doğanın, ayrı ayrı dört alanı vardır. (1) Yaratılmamış olan, fakat kendisi yaratan. (2) Yaratılan ve yaratma gücüne sahip olan. İkinci alanı Tanrı tarafından yaratılmıştır. Ancak, kendisi de, yaratma gücüne sahiptir. Çünkü doğanın bu bölümünü oluşturan ideler eşyanın meydana gelmesine neden olur. (3) yaratılmış olan ve kendileri yaratmaktan yoksun bulunan. (4)yaratılmamış ve artık kendisi de yaratmayan. Eriugena'nın düşüncesine göre, Tanrı doğanın yalnız başında değil, sonunda da vardır. Yani evren, Tanrıdan başlayıp yine Tanrıya ulaşan bir devir hareketidir. Doğanın tüm amacı, Tanrıya ulaşmaktır.

Johannes Scottus Erigena