Johannes Scottus Erigena

Johannes Scottus Erigena (MS 815-877), düşünce ve eserleriyle Antik Yunan felsefesini ve Yeni Platoncu felsefeyi Hristiyan inancıyla bağdaştırmaya çalışmış olan İrlandalı Orta Çağ düşünürüdür. Ona göre doğanın, ayrı ayrı dört alanı vardır:

  1. Yaratan ve yaratılmayan (ki bu Tanrıdır)
  2. Yaratan ve yaratılan (Tanrının içinde var olan -Platon ca- idealardır)
  3. Yaratılan ve yaratmayan (Uzay ve zamandaki şeyler, madde)
  4. Ne yaratan ne de yaratılmayan (Yine Tanrıdır, yaratan olarak değil, bütün şeylerdeki son ve amaç olarak)[3]
Johannes Scottus Erigena
Eriugena, Honorius Augustodunensis'un "Clavis physicae"inde (12. yüzyıl) tasvir edildiği şekliyle
Doğumuy. 800
İrlanda
Ölümüy. 877 (y. 62 yaşlarında)
muhtemelen Batı Frank Krallığı veya Wessex Krallığı
ÇağıOrta Çağ felsefesi
BölgesiBatı felsefesi
OkuluNeoplatonizm
Augustinianizm[1]
İlgi alanlarıÖzgür irade, mantık, metafizik
Önemli fikirleriDoğanın dört bölümü[2]

Eriugena'nın düşüncesine göre, Tanrı doğanın yalnız başında değil, sonunda da vardır. Yani evren, Tanrıdan başlayıp yine Tanrıya ulaşan bir devir hareketidir. Doğanın tüm amacı, Tanrıya ulaşmaktır.

Johannes Scottus Erigena

Kaynakça

değiştir
  1. ^ Predestination: Biblical and Theological Paths
  2. ^ Moran, Dermot. "John Scottus Eriugena". Zalta, Edward N. (Ed.). Stanford Encyclopedia of Philosophy. 
  3. ^ Batı felsefesi tarihi cilt: 2. Bertnard Russel, Alfa yayınları. s. 178.