Japonya'da siyaset

Japonya'da siyaset, çok partili iki meclisli temsilî demokrasiye sahip anayasal monarşi çerçevesinde yürütülmektedir. İmparator sembolik olarak devletin başıdır ve Başbakan ise yürütme erki olan hükûmetin ve Bakanlar Kurulu'nun başıdır.

Ulusal Diyet Binası

Yasama organı, Temsilciler Meclisi ile Danışmanlar Meclisi'nden oluşan Ulusal Diyet'tir. Yargı ise Yüksek Mahkeme'ye ve alt mahkemelere aittir ve egemenlik anayasal olarak Japon halkına tahsis edilmiştir. Japonya, Kara Avrupası hukuk düzenine sahip bir anayasal monarşidir.

Dış bağlantılar

değiştir