Jan Bake

Hollandalı dilbilimci ve eleştirmen (1787 -1864)

Jan Bake (d. 1 Eylül 1787 - ö. 26 Mart 1864), bir Hollandalı dilbilimci ve eleştirmendi. Leiden'de doğdu ve 1817'den 1854'e kadar üniversitede Yunan ve Roman Edebiyatı profesörlüğü yaptı.

John Bake

Önemli eserleri şunlardır:

  • Posidonii Rhodii Reliquiae Doctrinae (1810)
  • Cleomedis Circularis Doctrina de Sublimitate (1820)
  • Bibliotheca Critica Nova (1825-1831)
  • Scholica Hypomnemata (1837-1862), a collection of essays dealing mainly with Cicero and the Attic orators
  • Cicero, De Legibus (1842)
  • De Oratore (1863)
  • the Rhetorica of Apsines Longinus (1849).

Biyografisi, öğrencisi Bakhuizen van der Brink tarafından (1865) kendisinin klasik edebiyata yaptığı katkılara bir takdir amacıyla yazıldı.

KaynakçaDeğiştir

L Müller, (1869). Geschichte der klassischen Philologie in den Nederlanden.