Jamestown Katliamı

Jamestown Katliamı, 1622 yılında kızılderililerin yerleşik kolonistlere karşı yaptığı katliam.

Theodore de Bry tarafından çizilmiş "Jamestown Katliamı" tasviri

1607 yılında Jamestown'a yerleşen İngiliz kolonistler, başlangıçta kızılderililerle dostane ilişkiler sürdürüyorlardı. İngilizlerin Powhatan olarak bildiği Reis Wahunsonacock öldükten sonra yerine geçen Opechoncanough aynı politikayı sürdürmedi. İlişkileri ilk başta bozmadıysa da el altından asker topluyordu.

22 Mart 1622'de kolonistlere karşı ani bir saldırı düzenlediler ve kadın, erkek çocuk ayrımı yapmaksızın 350'den fazla insanı öldürdüler. Bunun üzerine Powhatan Savaşı başladı.

Kaynakça değiştir

  • Steve Rajtar, Indian War Sites, McFarland and Company, Inc., 1999.

Konuyla ilgili yayınlar değiştir