1 bitlik hafızadır. Tetikleme darbesi ile tuttuğu değeri bırakır ve yeni gelen değeri tutmaya başlar.

JK Flip Flopunun Durum Tablosu:

C J K Q(n) Q(n+1)
0 X X 0 0
Sil 1 0 1 0,1 0,0
Yazma 1 1 0 1,0 1,1
Saklama 1 0 0 0,1 0,1
Tetikleme 1 1 1 1,0 0,1

JK Flip Flopunun tetikleme hareketi 0 ise: Flip Flopta bir değişiklik olmaz. Ancak tetiklemeden 1 gelir ise sistem o anki değerini değişimini J ve K girişlerinden gelen değerlere göre değiştirecektir.

JK flip flop'u hemen hemen SR flip-flop'u ile aynı tepkileri verir. Bu flip-flop'u SR flip-flop' undan ayıran tek fark J ve K uclarına 1 geldiğinde tanımsız olmamasıdır. Bu flip-flop'ta JK uclarına 1 geldiğinde flip-flop bir önceki aldığı değerin tersi bir değer alır.

Örnegin değiştir

Flip Flopta 1 yüklü yani Q(n)=1 Sistem c=1 olacak şekilde tetiklendi. Eğer J ve K bacaklarından 0 1 gelir ise bu durumda sistem durum tablosundan da görülebileceği gibi silme durumuna geçer. Yani Q(n) değeri 0 olur. Bunu da Q(n+1)=0 şeklinde gösteririz.