III. İşoyab (Īšōʻjahb; ö. 659) 649 yılından ölümü 659 yılına kadar Doğu Asur Kilisesi Katolikosu olarak görev yapmış din adamı. Doğu Asur Kilisesinin en önemli katolikoslarından birisi kabul edilmesine rağmen hayatına ve yaptıklarına dair kaynaklar azdır.[1]

Dipnotlar değiştir

  1. ^ Hayatı ve kariyeri üzerine detaylı bilgi için; Ovidiu Ioan: Muslime und Araber bei Īšōʻjahb III. (649–659). Harrassowitz, Wiesbaden 2009, S. 5.