II. Constans (gaspçı)

Constans, İmparator Honorius'a karşı imparatorluğunu ilan eden gaspçı III. Constantinus'un oğlu ve 409 - 411 yılları arasında babası tarafından müşterek imparator ilan eden Romalı.

II. Constans
Batı Roma İmparatoru & İsyancı
Hüküm süresi407-411 (önceleri III. Constantinus yönetiminde Sezar, ardından onunla birlikte then Honorius'a karşı Augustus olarak)
Önce gelenHonorius
Sonra gelenHonorius
Ölüm411

Constans, Caesar seçileceği zamana kadar gençlik yıllarını bir manastırda geçirmiştir. Ardından babası tarafından, Batı Roma'da yaşayan ve gruplara bölündüklerinden imparatorlukta karışıklıklara neden olan imparatorluk hanedanı mensuplarını yok etmek amacıyla general Gerontius'la birlikte Hispania'ya gönderildi. Constans, karısı ve maiyetini Gerontius'un korumasına bırakarak bilgi vermek amacıyla Arles'e döndü. 409 yılının Eylül ayıyla birlikte barbarlar Ren savunmasını kırmışlar ve iki yıl boyunca Galya yolu üzerindeki toprakları gezerek yağmalamışlar, ardından Constantinus'un garnizonlarını yenecekleri Pireneler'e ulaşarak Hispania'ya girmişlerdi. Constantinus bu sorunla ilgilenmesi için Constans'ı bölgeye göndermeye hazırlandığı sırada (onu müşterek imparator ilan ederek), general Gerontius'un kendi adamlarından İspanyalı Maximus'u müşterek imparator ilan ederek isyan ettiği haberi gelmiş tir. Constantinus'un tüm uğraşlarına rağmen korktuğu başına geldi ve barbar ittifakının desteğini arkasına alan Gerontius ertesi yıl saldırıya geçti. 411 yılında Constantinus'un birlikleri isyancı Gerontius'la karşılaştı ve Viyana yenilgiye uğradı. Constans yakalandı ve idam edildi.

Monmouth'lu Geoffrey tarafından aktarılan bir Britanya efsanesi, Constans'ın babası Constantinus'un ölümünün ardından Briton'lar tarafından kral seçildiğini anlatır. Bu Britanya efsanesinden arda kalanlar Constans'ın bilinen hikâyesiyle bir tezat oluşturur. Efsane, Constans ve büyük kardeşleri Aurelius Ambrosius ve Uther Pendragon'un bir manastırda eğitim gördüklerini söyler. Constantinus'un öldürülmesiyle ortay çıkan veraset sorunu sırasında, Kelt Gewissei kabilesi reisi Vortigern ondan dini hayatını bırakarak kralları olmasını istemiştir. Zayıf ve sevilmeyen biri olan eski keşiş Vortigern'in elinde bir kukla durumuna düşmüştü. Aslında Vortigern, onu gerçek amacını saklamak için bir numara olarak kullanmış ve onu uykusunda öldürerek tahtı kendi ele geçirmiştir.

Çeviri kaynağı

değiştir
Resmî unvanlar
Önce gelen:
Honorius
 
Batı Roma İmparatoru & İsyancı

409-411 (III. Constantinus'la müşterek)
Sonra gelen:
Honorius