IEEE 802, IEEE standartlarından biri olan yerel alan ağı ve metropolitan alan ağı standardıdır. Ağlar büyüklüklerine göre LAN (Local Area Network), WAN(Wide Area Network) ve MAN (Metropolitan Area Network) olmak üzere üçe ayrılır.