Inter Departmental Business Register ortak çalışma ve bilgi özelliklerine ait deparmanlar arası veri iletişiminde kullanılan bir sistemdir.

Sistem odalarında kurulan IDBR sunucuları birbirlerine benzer özellikleri bulunan departmanlar ile ilgili ortak dosya, bilgi ve doküman alışverişi hizmetini destekler.