I. Senusret

I. Senusret Mısır'ın Onikinci Hanedan mensubu ikinci hükümdarı. MÖ 1971 - MÖ 1926 tarihleri arasında hüküm sürmüştür. Firavun I. Amenemhat'ın oğludur.

Kahire Müzesi'ndeki I. Senusret Heykeli, Mısır (Mayıs 2014)