I. Selâmet Giray

I. Selâmet Giray (1568 - 1610) 1608-1610 yılları arasında Kırım Hanlığı'nın hükümdarlığını yapmıştır.

Kırım Hanlığı içerisinde iç mücadeleler nedeniyle 1601'de mülteci olarak Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşamıştır. Sonrasında Kırım'da 1610'da ölmüştür. Saltanatı I. Ahmed dönemine rastgelmektedir.

Önce gelen:
Toktamış Giray

Kırım hanı

1608 - 1610
Sonra gelen:
Canıbek Giray