I. Kiros

Ahameniş Hanedanı'nın bilinen ilk yöneticisi

I. Kiros, Ahameniş Hanedanı'nın bilinen ilk yöneticisi. Anshan'da MÖ 600'den MÖ 580'e kadar krallık yapmıştır. II. Kiros'un dedesi, I. Kambises'in babasıdır. "Anshan'ın Kiros'u" olarak da bilinir. Adı modern Farsçada کوروش olarak yazılırken Yunancada Κῦρος, Kȳros şeklinde yazılır.