I. Abdülhamid Türbesi

I. Abdülhamid Türbesi, İstanbul’un Fatih semtinde; içinde 27. Osmanlı padişahı I. Abdülhamit’in ve 29. Osmanlı padişahı olan oğlu IV. Mustafa’nın mezarlarının bulunduğu barok üslupta türbedir.

Eminönü semtinde Hobyar mahallesinde bulunan Türbe, Padişah I. Abdülhamit’in 1776-1777 yıllarında yaptırdığı imaretin bir bölümünü oluşturur. Padişah, buradaki arsa üzerine bir cami yaptırmak istemiş ancak yakında Yeni Camii gibi büyük bir mabed bulunduğu için cami yerine imaret yaptırmayı uygun görmüş; yanına medrese, çeşme, sebil, kütüphane eklemişti[1]. Mimarlığını Mehmed Tahir Ağa, bina eminliğini Mustafa Ağa’nın yaptığı imaret Meşrutiyet yıllarında yıkılarak ortadan kaldırıldığından yerinde sadece türbe kalmıştır. İmaretin sebili, Gülhane Parkı karşısında durur.

Kare planlı türbe tamamen mermerden yapılmıştır. Önünde bir avlu bulunur. Dıştan iki katlı görünen, kubbeli bir yapıdır; 26 pencere ile aydınlanır. Kuzey duvarının ortasına Muhammed’in ayak izini kapsayan bir mermer pano (Kadem-i şerif) yerleştirilmiştir.

Peygamber'in Kadem-i şerif'i

Türbe 2009 yılında restore edildi ve ziyarete açıldı[2]

Kadem-i Şerif hakkındaDüzenle

Kadem-i şerif, Şam yakınlarındaki Kadem köyündeki mescitten padişah I. Abdülhamit’in ricası üzerine; bu emaneti saklamakla yükümlü Şeyh Muhammed Ziyad tarafından getirilmişti ve Sadrazam Halil Hamid Paşa tarafından Samatya’da inşa ettirilen Kadem-i Şerif Tekkesi’nde muhafaza edilmekteydi. Daha sonra Sultan I. Abdülhamid türbesine hediye edildi.

Türbede yatanlarDüzenle

Türbe içinde I. Abdülhamit ve IV. Mustafa dışında şu kişilerin sandukaları bulunur:

 • Şehzade Ahmet (1778)
 • Şehzade Süleyman (1786)
 • Şehzade Mehmet (1784)
 • Şehzade Murat (1785)
 • Şehzade Mehmet Rüştü (1851)
 • Şehzade Abdülmecit
 • Şehzade II. Murat
 • Şehzade Beyazıt
 • Ayn-ı Şah Sultan (1780)
 • Rabia Sultan (1780)
 • Melik Şah Sultan (1781)
 • Mevhibe Sultan (1851)
 • Fatma Sultan (1785)
 • Alem Şah Sultan (1785)
 • Emine Sultan (1790)
 • Saliha Sultan (1786)
 • Rabia Sultan (1781)
 • Emine Sultan (1809)

Ayrıca bakınızDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle

KaynakçaDüzenle