Işık titremesi

Işık titremesi, gazyuvardan gözlemlenen ırak gökcisimlerinin görünen parlaklık veya renklerindeki hızlı değişimleri tanımlamak için kullanılan genel bir sözcüktür.

Eğer söz konusu nesne Yer'in gazyuvarı dışında yer alıyorsa (örneğin gezegenler ve yıldızlar), gökbilimsel ışık titremesinden söz edilir. Aksi takdirde, yersel ışık titremesi denir.

Yıldızlar neden ışıldar?Düzenle

 
Bir yıldızın ışıldaması.

Atmosfer sakin olduğu zaman, bir yıldızdan çıkan ışık ışınlarının tümü, gözlemcinin gözüne ulaşmadan önce aynı yolu izler; ve yıldız ışıldamaz. Buna karşılık, atmosferde herhangi bir hareketlilik olduğunda, bu ışınlar kıvrımlı ve farklı yollar izler: bunların tümü, gözlemcinin gözüne aynı anda ve aynı açı alanda ulaşmaz ve bunun sonucu olarak da yıldız yanıp sönüyormuş gibi görünür, yani ışıldar. Bir yıldız ufka yakın olduğunda, daha çok ışıldar, çünkü ışınlar Dünya atmosferine hemen hemen teğet olarak girer. Dolayısıyla ışınlar, yıldız gökyüzünde daha yüksekte bulunduğu sıradakine oranla, daha kalın bir atmosfer diliminden geçmek zorunda kalır.

Güneş sisteminin beş gezegeni, çıplak gözle çok parlak yıldızlar olarak görülür. Ama bu gezegenler asla ışıldamaz. Çünkü bize yıldızlardan çok daha yakındır. Bu durum, söz konusu gezegenlerin gökyüzünde aralarından geçtikleri yıldızlardan çok kolaylıkla ayırt edilmesini sağlar.