Hukuki kaynaklar

Hukuki kaynaklar yahut diğer bir deyişle hukukun kaynakları, genelde asli ve yardımcı kaynaklar şeklinde bir ayrıma tabi tutulmaktadır:

Asli kaynaklarDeğiştir

Asli kaynaklar yazılı ve yazısız kaynaklar biçiminde iki temel kategoriye ayrılmaktadır. Bu tasnife göre:

Yazılı kaynaklarDeğiştir

Yazısız kaynaklarDeğiştir

Hukuki teamüllerin hukuk boşluklarının olduğu ve yazılı hukuk tarafından açık veya zımni olarak cevaz verilen hallerde uygulandığı görülmektedir.

Yardımcı kaynaklarDeğiştir

  • İçtihat (Yargı kararları)
  • Doktrin (Bilimsel öğreti ve görüşler)
  • Şerhler
  • Monografiler