Horasanlı II.Tahir

Horasanlı II. Tahir ya da bilinen adıyla Tahir bin 'Abd-Allah (ölüm: 862) 845'den 862 yılına kadar Horasan Tahirîler'in valisiydi.

Babası Abd-Allah, Oğuzlar'ın tutmak için kuzey bozkırlarına gönderildi. Babası öldükten sonra valiliğe o geçti. 862 yılında öldü ve ölmeden önceki vasiyeti ise oğlu Muhammed'i vali olarak onu başarılı olacağını söyledi ve bu halife tarafından onurlandırıldı.

KaynakçaDüzenle

  • Bosworth, C. E. "The Tahirids and Saffarids." The Cambridge History of Iran Volume 4: From the Arab Invasion to the Saljuqs. R. N. Frye. London, UK: Cambridge University Press, 1975. ISBN 0-521-20093-8