Hoplit, Antik Yunanistan'da, MÖ 8. yüzyılda ortaya çıkan ağır piyade sınıfından savaşçılara verilen addır. Hoplit Yunanca ὁπλίτης "oplon" kelimesinden türemiştir.

Hoplitler seçkin ve zırhlı Yunan mızraklı piyadeleridir. Mızraklı piyadelerle aynı avantaj ve dezavantajlara sahip olmakla birlikte savunma kabiliyetleri daha güçlüdür. Fakat zırhları ve almaları gereken pozisyon nedeniyle savaş sırasında Mızraklı Piyadelerden çok daha yavaş hareket ederler.

Falanks düzeninde (yanaşık düzen) savaşmak üzere silahlanmış olan Hoplitler, dizlik, göğüs zırhı ve tolga kuşanırlardı. Her üç zırh da bir ya da iki kat manda derisinden veya tunçtan yapılırdı. Hoplitler, omuzlarına astıkları geniş, yuvarlak bir kalkan, tunç temrenli uzun bir kargı (3,5-4 metre) ve omuza asılan bir tunç kılıçla silahlanmıştır.

Daha sonraları, deriyi at idrarıyla sertleştirme tekniği uygulanmıştır.

Resimler değiştir

Dış bağlantılar değiştir