Holosen takvimi, Holosen dönemini dikkate alarak 10.000 yılından numaralandırılmış bir sistemdir. İlk kez Neolitik Devrim için kullanılmıştır. MS 2024 yılı, Holosen takviminde 12024 yılına denk gelir.