Holosen takvimi

Holosen takvimi, Holosen dönemini dikkate alarak 10.000 yılından numaralandırılmış bir sistemdir. İlk kez Neolitik Devrim için kullanılmıştır. MS 2022 yılı, Holosen takviminde 12022 yılına denk gelir.