Holoenzim

Holoenzim, kofaktörlerin yapısında bulunan, ısıya dayanıklı, küçük moleküler ağırlıklı inaktif organik bileşik veya iyondur. Bu inaktif kısımların birleşmesiyle aktif enzim oluşur. Buna holoenzim veya konjuge enzim denir. Bu sebeple, enzimler, moleküler ağırlıkları düşük yapıdaki organik bir moleküle (koenzim) bağlanmış proteinler olarak tanımlanırlar.