Höðr

İskandinav mitolojisinde kör bir tanrı
(Hod sayfasından yönlendirildi)

Hod (genellikle Hod, Hoder ya da Hodur şeklinde İngilizleştirilir.) İskandinav mitolojisinde kör tanrı, Odin'in oğlu, Balder'in ikizidir. Karanlık ve kış tanrısı. Kardeşi Balder'i, Loki'nin kendisini kandırması sonucu öldürdü. Balder'in ölümünün sorumlusu olarak Vali tarafından öldürüldü.

Hod, Ragnarok 'un ardından tekrar doğacaktır.

Hod tarihi ve sözcüğün anlamı üzerine

değiştir

Aslında Hod adının tam olarak nereden geldiğini bilmek Hod’un kuruluşu ve tarihine ilişkin önemli bir kaynak olabilirdi. Ancak bu konuda herhangi bir araştırma yapılmış ya da bir sonuç elde edilmiş değil. Hod sözcüğünün anlamları üzerine durarak, geçmişi üzerine bir ipucu oluşabilir belki.

Hod sözcüğü değişik dillerinde değişik anlamlara gelmektedir.

  • İbranicede isim olarak »görkem«, eylem olarak hem »itiraf etmek« hem de »teşekkür etmek« anlamına gelir.
  • Arapçada, 1. Kendi, aslı, asıl, 2. Baş zırhı, miğfer demek.
  • Ermenicede ot, otluk anlamına gelmektedir.
  • Dede Korkut ve Yunus Emre de »hod« sözcüğünü Arapçadaki gibi »kendi« anlamında kullanmaktadırlar.
  • Osmanlı döneminde, bugünkü gibi aşağı ve yukarı olarak iki yerleşim yeri biçiminde tanımlanmış. Hod-ı Süfla (Aşağı Hod) ve Hod-ı Ulya (Yukarı Hod) olarak kullanılmış. [kaynak belirtilmeli]