Hipervalent molekül

Hipervalent moleküller, son yörüngelerinde sekizden fazla elektron barındıran bir ya da birden çok ana öbek elementinden oluşan moleküllerdir. Fosfor pentaklorür (PCl5) ve sülfür hekzaflorid (SF6) hipervalent moleküllere örnek gösterilebilir.

Hipervalent moleküller genişletilmiş oktet olarak da adlandırılmaktadır.