Hint kast sistemi

Hindistan'da uygulanan sosyal tabaka sistemi

Hint kast sistemi, Hindu dinine inananların toplumsal olarak örgütlenmesi amacıyla yaratılmış bir sosyal merdiven sistemidir.

Her Hindu bir 'kast' içine doğar. Kast, toplumda özel bir konumu olan ve bu konumu nedeniyle öteki gruplardan ayrılan bir insan topluluğudur. Çocuklar anne ve babalarının kastına bağlıdır ve inanmış bir Hindu, yaşamını kastının kurallarına kesin bir bağlılıkla sürdürür. Varolan çeşitli dinsel toplulukların yanında, bir de birçok kasta ve alt kasta bölünmesi, Hindistan'ın tarihi boyunca siyasi birlik sağlamasını güçleştirmiştir.

Gotra Sistemi

değiştir

Gotra, Hintçede akrabalığı ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. En iyi aile ya da klan anlamına gelmektedir. Gotra Sistemi, Antik Çağ’da Vedik Dönemi’nin sonlarına doğru (MÖ 900–500) ortaya çıkmıştır. Bu sistem, Hint Brahmanlar arasında oluşmuştur. Brahmanların ortak bir tanrısı vardır. Hatta Brahmanlara bu tanrının isimleri verilmektedir.

Gotra, ortak tanrıları olan bir gruptur. Brahmanlar arasında yedi bilge kişi vardır: Jamadagni, Gautama, Bhardvaja, Atri, Vishvamitra, Kashyapa, Vasishtha ve Agastya. Bunların dışındakiler, ataları için savaşan ya da ticaret yapan kişilerdir. Bu sistemde, aynı aile ya da klandan olanlar kesinlikle evlenemezler. Gotra Sistemi şu şekildedir: Kadın, evlendiği zaman babasının grubundan ayrılır. Buradaki amaç, eşin bu gruba katılmasını sağlamaktır.

Gotra Sistemi, özellikle kast sisteminin en yüksek katmanında yer alan üyeleri için uygulanır. Özellikle Hindistan’ın güneyi dört Gotra kuralına göre hareket etmektedir. Bu bağlamda olası eş için dört ayrı Gotra göz önünde tutulur: kendisi, annesi (kendi evliliğinden önceki) ve iki büyük annelerin (yine evlilik öncekileri) Gotra’ları. Sekiz Gotra’dan ikisi aynıysa, evlilik gerçekleşmez.

Gotra, Budizm ve Jainizm’de de vardır; ancak Hinduizm’deki tanımı kısmen farklıdır. Buda’nın en bilindik Gotra adı, Gautama’dır.