İç Oğuz'a Taş Oğuz Asi Olup Beyrek Öldüğü

İç Oğuz'a Dış Oğuz'un Düşman Olup Beyreği Öldürmesi, Dede Korkut Kitabı'nın 12 hikâyesinin 12. hikâyesi'ni anlatan öyküdür.

HikâyeDüzenle

Üçoklar ve Bozoklar bir araya geldiklerinde Kazan Han bunlara daima yağma yaptırır. Ancak bir gün Kazan Han sadece Üçoklara şölen verir ve diğerlerini çağırmaz. Böylece diğer boylar Kazan'ın kendilerine düşman olduğunu düşünürler ve kendileri de Kazan Han'a düşman olurlar.

Aruz, Dış Oğuz Beylerini toplayıp Kazan Han'ı düşman ilan eder. Diğer beyler de bu kararı kabul ederler; Kazan Han'a bağlı olan ve daha önce Aruz'un kızını almış olan Beyrek'in de kendi taraflarına geçmesini teklif ederler. Beyrek bu isteği, Kazan Han daha önce kendisine yardım ettiği için geri çevirir. Beyrek'e kızan Aruz onun sağ kolunu keser. Diğer beyler de onun evine yürürler. Beyrek durumu adamları vasıtasıyla Kazan Han'a iletir ve yardım ister.

Kazan Han bu haberi işitince çok üzülür ve yedi gün odasına kapanır, dışarıya çıkmaz. Beyrek'in isteğini yerine getirmek isteyen, kardeşi Kara Göne'ye izin verir.

Üçoklar ve Bozoklar karşılaşıp savaşırlar ama birbirlerini yenemezler. En sonunda Kazan ve Aruz birbirleriyle savaşa tutuşur. Aruz göğsünden yaralanınca diğer Dış Oğuz Beyleri af dilerler. Böylece savaş sona erer.