Hicaz Demir Yolu Madalyaları

Hicaz Demiryolu Madalyası, Hicaz Demiryolu'na ait işlerde hizmetleri görülen ve maddi yardımda bulunan kimselere verilmek üzere ihdas olunan madalya idi. 1902 tarihli Nizamname ile çıkarılan bu madalyanın bir tarafında "Hamidiye Hicaz Demiryoluna hizmet eden hamiyetmendana mahsus madalyadır." ibaresi, öbür tarafında da tuğra ile altındaki lokomotif şekli vardır. Bu madalya altın, gümüş ve nikel olmak üzere üç çeşittir. Nikeli 5 altından 50 altına, gümüşü 50 altından 100 altına, altını da 100 altından ziyade iane verenlere verilirdi. Madalyalar yeşil kurdele bağlanmak suretiyle göğsün sol tarafına takılırdı.

Hicaz Demiryolu Madalyası
Hamidiye-hicaz-demiryolu-ma.gif
Hamidiye Hicaz Demiryolu Madalyası, H. 1318, M. 1900.
Ön yüzünde defne dalından bir çelenk içinde II. Abdülhamid’in "el-Gazi" tuğrası, altta lokomotif resmi; arka yüzünde ise "Hamidiye-Hicaz Demiryolu'na hizmet eden hamiyetmedana mahsus madalyadır." yazısı bulunmaktadır
Sultan II. Abdülhamid tarafından verilir
Ülke  Osmanlı İmparatorluğu
Olası Hak
Sahipleri
Hicaz Demiryolu'na ait işlerde hizmetleri görülen ve iane veren (para yardımında bulunan) kimseler.
Gerekçe Hicaz Demiryolu'na ait işlerde, erkek veya kadın olsun, hizmet ve parasal yardım gerçekleştirenlere verilmek ve kişileri de teşvik etmek.

MadalyalarDüzenle

Hamidiye-Hicaz Demiryolu MadalyasıDüzenle

Ön yüzünde defne dalından bir çelenk içinde II. Abdülhamid'in "el-Gazi" tuğrası, altta lokomotif resmi, arka yüzünde ise "Hamidiye-Hicaz Demiryolu'na hizmet eden hamiyetmedana mahsus madalyadır." yazısı bulunmaktadır.

Maan Mevkiinin Resmiküşadlı MadalyasıDüzenle

Demiryolunun Maan'a kadar olan bölümünün açılışı dolayısıyla çıkarılmıştır. Ön yüzünde üstte tuğra ve lokomotif resmi, arka yüzünde "Hamidiye-Hicaz Demiryolu Maan mevkiinin resmi küşadı yadigârı 1322 (1904)." yazısı bulunmaktadır.

Hicaz Demiryolunun Medine-i Münevvere Mevkii MadalyasıDüzenle

Ön yüzünde tünelden çıkan tren resmi ile tuğra altında sene 1326 (1908) yazısı ve hurma ağaçları resmi bulunmaktadır. Arka yüzünde "Hamidiye-Hicaz Demiryolu'nun Medine-i Münevvere mevkiine ve Aynüzzerka suyunun demir borularla Belde-i Tahire'ye is'ali Hamidiye Camii şerifinin hitamı inşası ve Haremi melaiki huddam Hazreti Risalert Penahide Ziyai Kehrubai is'ali hatırası olmak üzere bu babda hidematı sebk edenlere nişane-i mefharettir." yazısı bulunmaktadır.

KaynakçaDüzenle