Hetoimasia

Hristiyan ikonografisinde sembolik olarak hazır bir biçimde tasvir edilen boş taht

Hetoimasia (Grekçe ἑτοιμασία, "hazırlık"), Hristiyan ikonografisinde sembolik olarak hazır bir biçimde tasvir edilen boş tahttır. Merkezi bir şekilde betimlenen ve bazı örneklerde meleklerle çevrelenen tahtın üzerinde bazen bir haç tasviri de bulunmaktadır.

Hetoimasia tasviri, Ariusçu Vaftizhane, Ravenna, 6. yy.

Boş taht, Antik Yunanistan'da Zeus'u, Erken Budist Sanatı'nda Buda'yı temsil etmekteydi. Erken Hristiyan sanatı ve Orta Çağ sanatında hem batı hem doğu kiliselerinde görülmekte, İsa'yı ya da bazen Teslis'in parçası olan Baba Tanrıyı sembolize ettiği düşünülmektedir. Orta Bizans döneminde spesifik bir anlam kazanarak İsa'nın ikinci gelişini sembolize etmiştir.[1]

Bir fildişi ikona, üst kısımda iki yanında başmelekler bulunan hetomasia, Konstantinopolis, MS 1000 civarı

Hristiyanlık Öncesi Sanatta Boş Taht İmgesiDüzenle

"Boş Taht" betimlemesi hristiyanlık öncesinde uzun bir geçmişe sahiptir. Berlin'de bulunan M. Ö. 1243 tarihli bir Asur kabartmasında Kral I. Tukulti-Ninurta, Ateş tanrısı Nusku'nun üzerinde alev görülen boş tahtının önünde eğildiği tasvir edilmiştir. Hititler önemli mezarlara ruhların oturması için taht koyarlar, Etrüskler ise dini bayramlarda tanrının da etkinliğe katılması için masanın başına boş sandalye yerleştirirlerdi.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Schiller, Gertrud, Iconography of Christian Art, Vol II, (London 1972), S. 186.