Heroneya

Yunanistan'da bir yer

Heroneya veya Chaeronea, (Yunanca: Χαιρώνεια); Yunanistan'ın Böotya bölgesinde bir belediyedir. Nüfusu 2001 Sayımlarına göre 2.218'dir. İlk yerleşimlerin prehistorik dönemde bugün Magoula Balomenou, Chaeronea olarak bilinen mevkide, (MÖ 6. yüzyılda Böotya birliğine katılan) Orchomenos a bağlı olarak başladığı düşünülmektedir. MÖ 5. yüzyılın sonlarına doğru Orchomenos şehri yıkıldığında ; Chaironeia, 11 Boeotian bölgesinden birisi unvanını MÖ 338 yılına kadar devralmıştır.

MÖ 338'de Chaeronea, Makedonya kralı II. Filip'in ordularından ; Thebai şehrini yıkan, Thebai'nin Kutsal Birliği olarak da bilinen, elite birliği tarafından, Akropolis şehri savaşının bir ayağı olarak II. Filip'in hükümranlığına dahil edilmiştir. Tebai bozgununun bu bölgesi, 1818 yılında, Tebai'nin Kutsal Birliğinin savaşta gösterdiği başarıların onuruna dikilen 6,10 m boyundaki Chaeronea aslanı adıyla anılan cenaze anıtı ile birlikte bulunmuştur. Parçalar halinde bulunan anıt, birleştirilmiş, bulunduğu bölgenin zemini üzerinde kurulmuştur.

MÖ 86 yılında Romalı general Lucius Cornelius Sulla, VI. Mithridates 'e karşı Chaeronea yakınında yapılan savaşı kazanmıştır. Bu bölgede 1879'da yapılan kazılarda oldukça fazla Tebai'li mezarı bulunmuştur.