Her Şeye Rağmen

Wikimedia anlam ayrımı sayfası

Her Şeye Rağmen şu anlamlara gelebilir: