Hemikorporektomi, bel altındaki vücudun kesilerek lomber omurgayı kestiği, radikal bir ameliyat yöntemidir. Bu yöntem, bacakları, cinsel organları, üriner sistemi, pelvik kemikleri, anüsü ve rektumu çıkarır.