Heksokinaze

Heksokinaze (glikokinaze) glukozun glikoliz olmasının başlangıcında glukoz C6 atomunu fosforlayarak glukoz 6 fosfatá cevirir. Fizyolojik koşullarda reaksiyon geri dönüşümsüzdür. Glukokinaza kardeş enzim olup sadece karaciğerde çalışır. Enzimin kendi ürünü olan glukoz 6 fosfat tarafından allosterik olarak inhibe edilir. Glukokinazın aksine glikoza afinitesi yüksektir ve karaciğerde, normal şartlar altında sabit bir oranda doymuş ve aktif olarak bulunur. Böylece karaciğerin gereksinimlerini karşılamak için yeterli glikolizi sağlar. Yüksek Km değerine sahiptir.

Hexokinase I, dimer, Human.