Havers kanalı

Havers kanalları, kemiğin kompakt kısmının içinde nörovasküler yapıların bulunduğu kanalcıklardır. Havers kanalını kuşatan konsantrik lamellere Haversian Kanal Sistemi (Osteon) denir. Komşu osteonların santral kanalları birbirleriyle Perferan kanallarla (Volkmann kanalları) bağlantılıdır. Haversian kanal sistemi kompakt kemikte, cavitas medullaris (ilik boşluğu) ise spongioz kemiktedir.

1. Volkmann kanalları, 2. Havers kanalları