Hati Hróðvitnisson

Hati Hróðvitnisson İskandinav mitolojisinnde ayı yutan kurt olarak betimlenen karakterdir. Hati'nin Sköll adında bir kardeşi vardır. Sköll güneşi yutacak olan kurttur. Ragnarök'te ikisi de amaçlarına ulaşacaktır.

Children of Odin kitabında yer alan ve Willy Pogany tarafından çizilen illüstrasyonda Hati Hróðvitnisson ayı kovalarken görülüyor