Hasan Çelebi

Lagari Hasan Çelebi, 17. yüzyılda yaşamış, IV. Murat'ın sarayında da dört yıl görev yapmış olan gezgin. İstanbul, Bursa, tüm Anadolu, Rumeli, Kırım, Viyana, Girit, Hazar Denizi, Volga dağları, Mısır, Sudan, Arabistan, Hollanda, Danimarka ve İspanya’yı dolaşmış ve bir kültür hazinesi olarak “Seyahatname” isimli eseri yazmıştır.