Hasan-ı Basri

(Hasan-ı Basrî sayfasından yönlendirildi)

Hasan-ı Basrî (Arapça: اَلْحَسَنْ بِنْ أَبِي الْحَسَنْ اَلْبَصْرِي‎ (el-Hasan ibn Ebi'l Hasan el-Basrî)‎, 642–728), Müslüman vaiz, ilahiyatçı ve İslâm âlimi.[1][2] Ümmü Seleme'nin evinde yetiştirilen Hasan-ı Basri, Bedir Savaşı'nda muharebe eden 70 sahabi dahil olmak üzere İslam Peygamberi Muhammed'in birçok sahabesi ile tanışmıştır. Cemel ve Sıffin savaşlarında Ali'nin taraftarlarından olduğu bilinmektedir.[3][4]

Hasan-ı Basrî, kendi kuşağının en önde gelen şahsiyetlerden biri olmuş, dindarlık, takvâ ve dünyayı kınaması ile tanınmıştır. 89 yaşında hicrî 5 Receb 110 Cuma gününde öldüğünde Basra'nın tüm ahalisi cenazesine katılmış, Basra'nın Cami Mescidi ilk defa ikindi namazı saatinde boş kalmıştır.[5] Hasan-ı Basri civardaki evliyaya bir örnek teşkil etmiş, şahsiyeti çağımızdakilere de etki etmektedir.[6]

Kaynakça

değiştir
  1. ^ Michael G. Morony, Iraq After the Muslim Conquest, Gorgias Press LLC, 2006. Excerpt from pg 189: "the parents of Al-Hasan Al-Basri were lower-class Persians and came from this part of Iraq (Baladhuri, Futuh, 344).
  2. ^ Christopher Melchert, "ḤASANBAṢRI, ABU SAʿID B. ABI’L-ḤASAN YASĀR 15 Nisan 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.", in Encyclopædia Iranica. Accessed Nisan 2010.
  3. ^ Cemel ve Siffin savaşlarında İmam Ali taraftarı (Şia) olan Hasan Basrî. Kaynak: Ehl-î Beyt'in sırları - Kays oğlu Süleym
  4. ^ (İbn Nedim “Fehrest”kitabında bu haberi, 151 hicri yılında vefat eden meşhur tarihçi Muhammed bin İshak’tan almış; Şeyh Muhammed Muhsin al-Tahranî “Ez-Zeri’a ila tasanif al-Şi’a” adlı geniş çalışmasında Suleym bin Kays’ın kitabı hakkında geniş bilgi vermiştir, cilt: 2, sahife 152-159)
  5. ^ Al-Din Al-Hanafi, Allama Qutb; Hasan Al-Basri. Prayers For Forgiveness. White Thread Press. ISBN 978-1-933764-07-8.
  6. ^ Ritter, 14ff., 33, n. 5

Ayrıca bakınız

değiştir