Han Nehri

"Han Nehri", aşağıdaki anlamlara gelebilir: