Hammûdî Hanedanı

(Hammudi Hanedanı sayfasından yönlendirildi)

Endülüs Emevi Devleti'nin yıkılışından sonra İspanya'da hüküm sürmüş hanedan.

Üç Hammudi meliki en-Nasır, el-Me'mun ve el-Mûte'lî lakaplarıyla hilafet iddia etmişler ancak bu unvanlarını sadece 8 yıl 7 ay taşıyabilmişlerdir. Bu sürede Emevilerle dönüşümlü olarak Córdoba'da tahta çıkmışlar, hilafet iddialarını kaybettiklerinde ise Málaga'da hüküm sürmüşlerdir. Granada'da hüküm süren Ziriler'e de boyun eğidirmişler ve tabiyetlerine almışlardır.

1088 yılında Murabıtlar tarafından ortadan kaldırılmışlardır.