Hamitik

Hamitik Afro-Asyatik dil ailesi (daha önce "Hamito-Semitik" terimi ile ifade edilirdi.) içinde yer alan bazı etnik grupların artık kullanılmayan etno-linguistik sınıflandırma terimidir. Bu halklar aynı zamanda 19.yy boyunca ve 20.yy'ın büyük bir bölümünde Hamitik ırk olarak isimlendirilmişlerdir.

İncil'de HamDüzenle

Hamitik terimi mitolojik olarak Talmut'daki semitik Nuh'un oğullarından Ham'dan geldikleri sanılan halklar için kullanılır.

KaynakçaDüzenle

[[:en:http://en.wikipedia.org/wiki/Hamitic13 Ağustos 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.]]