Haltlar

Haltlar, Doğu Karadeniz'de sahilin iç kesimlerinde yaşayan topluluklara, halk arasında verilen ad.

TarihDüzenle

Tarihsel olarak Hurri-Urartu kavimlerinin Çok-Tanrılı inanışları içinde Baş-Tanrı (Halti)'larına atfen kavim adı olarak kullanılageldiği tahmin edilmektedir.

Batıdan gelen savaşçı (Arman) kabilelerden önce Anadolu'nun Doğu, Güneydoğu bölgeleriyle, Kuzey Suriye ve Kuzey Irak bölgelerinde yerleşik Hurri-Urartu kabileleri, MÖ'ki bin yılda bugün Doğu Kafkaslar'da konuşulan bazı Kafkas dilleriyle akraba diller konuşmaktadılar. Urartu'nun Ermenileşmesi süreci içinde asimile olan bu kavimlerin, daha geçen yüzyıllara kadar varlıklarını sönükte olsa sürdürebildikleri tahmin edilmektedir.

Yörede sıkça bilinen haliyle ve biraz da somut ifadesiyle Trabzon ve Rizelilerin Bayburtlulardan bahsederken kullandığı tanımlamadır.