Hak ehliyeti, hak sahibi olabilme ve borç altına girebilme ehliyetidir. Bütün gerçek ve tüzel kişiler, hak ehliyetine sahiptirler. MK 8 hükmü, bütün insanların hak ehliyeti olduğunu düzenlemiştir. Tüzel kişiler ise MK 48 gereği cins, yaş ve hısımlık gibi yaradılış gereği insana mahsus olanlar dışında bütün haklara ve borçlara ehildirler.