Habnâme (Veysî)

Habnâme, Veysî'nin Osmanlı İmparatorluğu'nun inkirazı üzerine yazdığı tenkitli eseri. Rüya olarak tasvir edilmiş ve Büyük İskender’in ağzından yazılarak 1608’de I. Ahmed’e ithaf edilmiştir. 25 büyük peygamber ve devlet adamı döneminden örneklerle devletlerin nasıl ve hangi sebeplerle yıkıma uğrayacakları açıklanmıştır.[1]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Mehmet Öz. "Kanuni Kadimin Peşinde: Osmanlı'da Çözülme ve Gelenekçi Yorumcuları, İstanbul, Dergâh Yayınları, 2015: 26, 73-75.