High Endothelial Venules (HEV) (Yüksek endoteliyal venüller), dalakta (korteks ile medulla arasında), lenf bezinde (parakortekste), lenfoit dokuda lenfositlerin girdiği bölgelere verilen isimdir. Bu bölgeler sitokinlerin uyarısı ile çeşitli adhezyon moleküllerini eksprese ederler ve hücrelerin tutunarak içeri girmesini sağlarlar. Sitokin kontrolü ile lenfositler içeri girer ve çıkar (lenfosit trafiği).